Blog

 • ŞİRKETLER HUKUKU YARGITAY KARARI İNCELEMESİ
  YARGITAY KARAR İNCELEMELERİ GİRİŞ Çalışmamda seçilen bir numaralı kararda TTK’nın 438. ve 439. maddesinde kaleme alınan; azınlık pay sahipleri tarafından şirkete özel denetçi atanması isteminin, genel kurulca reddinin ardından tekrar…
 • YORUM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YARGITAY KARARI İNCELEME
  I-) İNCELEME KONUSU KARAR T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-2426 K. 2020/243 T. 4.3.2020 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA ( Boşanma Hükmünün Ferileri Olan Maddi ve…
 • BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERME HALLERİ
  BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERME HALLERİ 1.GİRİŞ Sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında iş akdinin tarafları, sözleşmeyi süresi belirli ya da belirsiz olarak kararlaştırabilirler. Tarafların bu şekilde sözleşmenin ne zaman sonlanacağı hakkında…
 • İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI
  1.GİRİŞ Kanunda belirtilen bildirim sürelerine uyulmamasının bir sonucu olarak karşımıza çıkan ihbar tazminatı yaptırımı ve aynı 4857 sayılı İş kanunun iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının…
 • CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİ 
  I-) TANIM  Kanunlarımızda ve uluslararası belgelerde tutuklamanın açıkça bir tanımı yapılmamıştır. Sadece bu metinlerde tutuklamaya ilişkin genel esaslar üzerinde durulmuş ve tutuklama tedbirine başvurulabilmesi için olması gereken hususlar belirtilmiştir. Tüm bu mevzuat ve…