Dr. Ekin SÖKMEN GÜLER

Dr. Ekin SÖKMEN GÜLER
Dr. Ekin SÖKMEN GÜLER

Danışman

Dr. Ekin SÖKMEN GÜLER – Danışman

2011 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel başarı burslu olarak Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Almanya’da yer alan Üniversität des Saarlandes, Europa Institut’de Yüksek Lisans (LL.M.) eğitimine başlamıştır. European Integration üst başlıklı Yüksek Lisans programında özellikle Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku ve Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü alanlarına yoğunlaştığı ders aşamasının ardından Milletlerarası Tahkim Hukuku alanında yazdığı Yüksek Lisans tezini başarıyla tamamlayarak 2013 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programında doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında zorunlu yasal stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatnamesini almış ve serbest avukat olarak çalışmıştır. 2019 yılında doktora tezini başarıyla tamamlamasının ardından doktora programından oybirliğiyle mezun olmuştur. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.