Ticaret Hukuku

Devir ve Rehin İşlemleri, Adi Ortaklıklar, Haksız Rekabet, Kuruluş, Tasfiye, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme,       Yeniden Yapılandırma İşlemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

.