CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİ 

I-) TANIM  Kanunlarımızda ve uluslararası belgelerde tutuklamanın açıkça bir tanımı yapılmamıştır. Sadece bu metinlerde tutuklamaya ilişkin genel esaslar üzerinde durulmuş ve tutuklama tedbirine başvurulabilmesi için olması gereken hususlar belirtilmiştir. Tüm bu mevzuat