BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERME HALLERİ

BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERME HALLERİ 1.GİRİŞ Sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında iş akdinin tarafları, sözleşmeyi süresi belirli ya da belirsiz olarak kararlaştırabilirler. Tarafların bu şekilde sözleşmenin ne zaman sonlanacağı hakkında sürelerini belirlemeleri bu akitlerin sona erme hallerini ve uygulanacak hükümleri büyük şekilde değiştirmektedir. Belirli süreli iş akitleri kural olarak sürenin dolması ile sona ererken, bundan önce sadece haklı sebeple sona erdirilebilmektedirler. Buna karşılık belirsiz süreli iş akitleri yasa veya sözleşme ile öngörülen bildirim önellerine uymak koşulu ile her zaman sona erdirilebilecekleri