CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİ 

I-) TANIM  Kanunlarımızda ve uluslararası belgelerde tutuklamanın açıkça bir tanımı yapılmamıştır. Sadece bu metinlerde tutuklamaya ilişkin genel esaslar üzerinde durulmuş ve tutuklama tedbirine başvurulabilmesi için olması gereken hususlar belirtilmiştir. Tüm bu mevzuat ve öğreti birlikte ele alındığında Ceza muhakemesi hukukunda özgürlüğü kısıtlayıcı boyutuyla en önemli koruma tedbirlerinden olan tutuklama; hakkında henüz kesin hüküm bulunmayan ancak suç işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunan kişinin hakim kararı ile özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasından ibarettir. Tutukluluk şüpheli yada sanığın özgürlüğünün kısıtlanmasından başlar ve salıverilme durumuna  yada cezanın infazına başlanmasına kadar devam eder.’’ Bu durumda olan